Børnemiljøvurdering

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omgang det er muligt, skal børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at man som voksen må forsøge at sætte sig i børnenes sted, og indhente viden direkte fra børnene.

Børnemiljøvurderingen tager udgangspunkt i barnet, men da de er under 3 år, vil vi hovedsalig spørge forældrene, hvad der afspejler det de ser og oplever gennem deres børns trivsel i Junglehuset. Disse tilfredshedsundersøgelser udleveres til de forskellige samtaler I tilbydes. Nedenstående spørgsmål er dem, der indgår i vores tilfredshedsundersøgelse.

 

 • Hvordan trives Jeres barn/børn i vuggestuen?
 • Hvordan trives I som forældre?
 • Hvad synes I om personalet?
 • Hvad synes I om at vi har studerende/løntilskudsjob?
 • Hvordan er stemningen i vuggestuen?
 • Hvordan er det at aflevere Jeres barn/børn om morgenen?
 • Hvordan er det at hente barnet/børnene om eftermiddagen?
 • Får I nok information om Jeres barns/børns trivsel?
 • Er der aktiviteter nok for Jeres barn/børn i vuggestuen?
 • Hvad synes I om vores "smøre selv mad"?
 • Hvad synes I om vores frugtordning?
 • Hvad synes I om legepladsen?
 • Hvad synes I om opholdsrummet?
 • Er der rent og pænt i vuggestuen?
 • Hvad synes I om infonyt fra lederen?
 • Hvad synes I om trivselsbrevet om Jeres barn?
 • Er det tit nok vi har forældrekaffe i vuggestuen?
 • Hvad synes I om vores åbningstider?
 • Hvad synes I generelt om vuggestuen?
 • Er det en god ide, hvis vi kan tilbyde ekstra forældresamtaler?