Bestyrelse 

 

Kathrine, mor Frederik: Bestyrelsesmedlem og formand
Lene, mor til Laura: Bestyrelsesmedlem 

Louise, mor til Milas: Bestyrelsesmedlem
Mia, mor til Isabella : Bestyrelsesmedlem

 

Suppelanterne er Hanna mor til Erik og Louise mor til Lukas.