Vilkår og priser

Horsens kommune betaler et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen. Børn fra andre Kommuner kan optages, såfremt de ledsages af et tilsvarende beløb fra hjemkommunen. Husk at i skal skrive jeres barn op hos pladsanvisningen ved kommunen selvom i ønsker en plads i den private institution.

 

I Junglehuset fører vi venteliste. Søskende af børn i Junglehuset har fortrinsret. Hvis der er venteliste til den samme plads, laves der en pædagogisk vurdering af personalet over hvilket barn der vil tilfører gruppen mest og derved også selv profitere bedst af vores tilbud. Herunder tænkes på den aktuelle børnegruppes sammensætning i forhold til alder, kønsfordeling og ligende.

Ventelisten er åbent for alle børn herunder også for børn med særlige behov.

 

Bemærk

Junglehuset har ingen planlagte lukkedage men hvis pasningsbehovet er under 25 % kan Junglehuset holde lukket, men hvis der er børn der har behov for pasning vil de blive tilbudt pasning.

 

I Junglehuset kan vi kun tilbyde fuldtidspladser og forældrebetalingen i år 2018 er 3.248,00 kr. inkl. madordning + 79 kr. til frugtordningen, i alt 3.327 kr, i 11 måneder da juli måned er betalingsfri. Vi har mulighed for at tilbyde deltidspladser i vores anden vuggestue "Vuggestuen Evigglad" i Tebstrup, og vi kan evt. tilbyde afhentning og hjemkørsel af barnet, hvis i forældre ikke selv kan tranport muligheder. Kontakt personalet for mere info.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til den 1. eller 15. i en måned - og med mindst 1 1/2 måneds varsel.

 

Priser og vilkår er gældende på afsendelsestidspunkt, og kan ændres iflg. lederen.