Daginstitutionen Junglehuset

 

Daginstitutionen Junglehuset åbnede i 2014 og har plads til 30 vuggestuebørn fordelt på to stuer. Vi arbejder på også at kunne tilbyde børnehavepladser og i er velkommen til at kontakte os hvis i vil hører mere om dette projekt :) Indtil vi selv får børnehavepladser, samarbejder vi med vores anden afdeling Henvi Huset i Dagnæs som tilbyder børnehavepladser.


Vi har allerede 2 andre private institutioner som lige fra starten har været en stor succes, så vi mener selv og har mange forældre udtalelser om, at vi kan tilbyde et rigtig godt pasningstilbud. Vores mission er at tilbyde det lille barn og dens familie "Den bedste start i institutionslivet"

 

I denne præsentation vil vi gerne fortælle Jer om vores målsætninger og om hvad I kan forvente Jer, hvis I vælger at indskrive Jeres barn i Junglehuset.

 

Vi overtog Junglehuset d. 1. maj 2014 og lokalerne er rigtig godt indrettet med to store opholdsrum i hver sin ende af huset og er velegnet til, at der på sigt kan være en vuggestue afdeling og en børnehave afdeling. I første omgang åbner vi de to stuer med ca. 15 vuggestue børn på hver stue, og vil så senere beslutte om den ene stue skal blive en børnehave afdeling. Der er en fantastisk dejlig stor og spændende legeplads som giver rig mulighed for leg og udvikling. Hvis vejret tillader det, vil vi være ude hver formiddag og i sommerhalvåret også om eftermiddagen.

 

Vi har valgt at kalde institutionen Junglehuset fordi vi godt kan lide at det signalere: samhørighed/venskab, energi, bevægelse og musik, hvilket også er nogle af de ting vi vil beskæftige os med i hverdagen. Det lyder også lidt vildt og farligt, det er vi nu ikke, men vi har også plads til vilde piger og lyserøde drenge :)

 

Vi vægter en høj personalenormering så når alle pladser er optaget vil der være ansat:

 

1 pædagogisk leder og 1 administrativ leder (indehaveren)

 

4 Pædagoger

 

4 pædagog medhjælper

 

1 køkken/rengørings dame/mand

 

Evt. studerende og personale i løntilskud

 

1 vicevært

 

Vi bestræber os efter at der i aktivitetsperioden (formiddag) er 4-5 voksen på hver stue, hvilket giver mulighed for ro og fordybelse i det pædagogiske arbejde med børnene. 

 

Den pædagogiske målsætning for Junglehuset:

Det daglige pædagogiske arbejde med børnene, er vores kerneydelse og skal være i centrum. Det betyder at vores værdigrundlag er, at vores arbejde udføres under ansvar overfor Dagtilbudsloven samt gældende mål, politikker og retningslinjer fra Horsens kommune, herunder at realisere målsætninger for læreplaner og børnemiljøvurderinger. Målsætningen for pasningstilbuddet, vil være bygget op omkring læreplanens 6 læringsstile:

 

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Idet Junglehuset er privatejet, kan I forvente at personalet yder en ekstra service i forhold til børn og forældre. Vi vægter en høj faglighed og seriøsitet, i det pædagogiske arbejde. De ansatte skal brænde for arbejdet med børn og se muligheder frem for begrænsninger.

 

Vi vægter at dagligdagen for børnene er trygt, hjemligt, rart, genkendeligt, sjovt, udviklende, socialiserende, udfordrende og spændende.

 

De basale behov er i højsædet.

 

 • Sund og nærende mad. Vi følger sundhedsstyrelsen anbefalinger, så vi har fokus på at hvert barn får ca. 80-100 gram frisk frugt og kogte grønsager og 4 forskellige slags pålæg, hvoraf den ene er fisk til frokost.

 

 • Udeliv. Alle børn sover udenfor, og hvis vejret tillader det er vi hver formiddag enten på gå-tur rundt i omegnen eller leger udenfor på vores legeplads.

 

 • Tryghed og nære relationer. Barnet får tilknyttet en kontaktpædagog, der står for indkøring samt afholdelse af samtaler. Dette gør vi for at sikre at hvert enkelt barn bliver mødt, set, hørt, snakket, nusset og krammet med hver dag. Derudover udfylder personalet jævnlig et relationsskema for at sikre, at hvert enkelt barn har en tæt relation med mindst en af de voksne.

 

 • Hygiejne. Vi opdeler børnene i mindre grupper, da vi er bevidste om, at jo flere børn der er samlet et sted, jo større er risikoen for smitte overførsel. Børnenes forskellige behov for pleje bliver tilgodeset. Bleskift og søvn bliver nedskrevet med tidspunkt. Personalet er omhyggelig med at vaske hænder, spritte finger og omhyggelig med den øvrige hygiejne. Børnene vasker hænder ved børnevask efter toilet besøg og hver dag inden frokost.

 

 • Socialisering. Børnene oplever både at være yngre og ældre i forhold til de andre børn. De skal både lære at tage hensyn og at være rollemodeller. Af de ældre børn kan de yngre børn lære nye udviklingstrin og blive fortrolig med fx wc ved at se de ældre børn sidde på wc. I forholdet til de jævnaldrende har barnet nogle at spejle sig i. Barnet har blandt de andre børn rig mulighed for at danne venskaber.

 

 

 

Pædagogik i Junglehuset:

 

Personalet kommer til at arbejde med forskellige begreber.

 

 • NUZO. (Nærmeste udviklingszone) → Vi ser barnet, hvor det er og hjælper det videre i dets udvikling.

 

 • Anerkendende pædagogik →Vi anerkender det enkelte barn, taler ikke nedværdigende til det, men vi taler anerkendende og MED barnet.

 

 • Sociale relationer → Vi fokuserer meget på det sociale samspil mellem børnene/barn og voksen. det er igennem de sociale (lege)relationer, at børnene lærer og udvikler sig.

 

 • Udeliv/motorik/sanser → Barnet lærer gennem kroppen. Det tilegner sig nye færdigheder ved at udforske naturen og sig selv; både motorisk og sanseligt.

 

 • Selvhjulpenhed→ Vi arbejder meget med selvhjulpenhed alt efter, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt (NUZO). Dette er med til at styrke barnets selvtillid og selvværd, samt at gøre barnet børnehaveparat.

 

Vuggestuen lægger meget vægt på at skabe de bedste rammer, for at børnene trives og udvikler sig. Børnene laver forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Personalet deler ofte børnene i mindre grupper, så nogle går tur, nogle leger på legepladsen og nogle laver aktiviteter inde. Der laves også planlagte og spontane aktiviteter med grupper af børn.

 

 

 

Dagsrytme i Junglehuset:

 

Vuggestuen åbner kl. 6.15

 

6.30-7.30 morgenmad

 

6.15-8.15 leg og samvær

 

8.15-8.30 alle vasker hænder og går på hver sin stue.

 

8.30 formiddagsfrugt og derefter samling og sang

 

9.00-10.45 aktivitet og leg inde/ude, gåture osv.

 

10.45 alle vasker hænder

 

11.00 frokosten serveres

 

11.45 alle får en ny ble, nogle sidder på wc og derefter lægges de ud og sove

 

14.00 eftermiddagsfrugt/mad

 

Herefter fri leg inde/ude

 

Vuggestuen lukker mandag til torsdag kl. 17.00, fredag kl. 16.00.

 

Vuggestuen har arrangementer såsom Bedsteforældredag, Julehygge, Fastelavn og forskellige forældre arrangementer såsom forældremøder med foredrag og "spis sammen" hygge.

 

Samarbejdspartnere:

 

Vuggestuen har samme muligheder som de kommunale institutioner for at benytte sig af de tilbud og instanser kommunen stiller til rådighed (såsom fysioterapeut, talepædagog og PPR).

 

Vi samarbejder med vores tre andre private institutioner Vuggestuen Evigglad i Skanderborg, Vuggestuen Skattekisten i Horsens og Henvi Huset i Dagnæs som vi udveksler viden og erfaringer med. Vi er også i netværksgruppe med de andre private institutioner i Horsens kommune, som vi mødes med ca. en gang i kvartalet.

 

Vi har et godt samarbejde med Horsens kommune som fører tilsyn i institutionen. Der er de samme krav til pædagogiske læreplaner, kvalitet, personalenormering og bygninger som til de kommunale institutioner. På de sidste to tilsynsmøder har vi fået 20 grønne Smilyer ud af 20 mulige

 

Vuggestuen er medlem af Daginstitutionernes Lands-Organisation. (DLO)

 

Ansøg om plads:

 

Er Junglehuset noget for Jer og Jeres barn, er I velkommen til at udfylde et ansøgnings skema, som I kan udfylde her på hjemmesiden. Har I spørgsmål eller brug for mere information, kan I tale med vores pædagogiske leder Camilla Facius Engstrøm i Junglehuset eller indehaveren Vinni Jakobsen på telefon 22 97 31 81.

 

Når I har ansøgt om plads i vuggestuen, vil I ca. 6-7 uger før ønsket optagelsesdato få at vide om der er en plads til Jeres barn i vuggestuen. Hvis der er en plads, bliver I inviteret til et opstartsmøde i vuggestuen.

 

Under indkørings fasen i vuggestuen af Jeres barn, vil det blive tilknyttet 1 primær voksen og 1 sekundær voksen, som udelukkende sørger for Jeres barn, mens det falder til i vuggestuen. Vuggestuen har en sms-service, hvor forældrene har mulighed for at få besked i løbet af dagen, hvordan det går med barnet.

 

Når barnet starter i vuggestuen, vil I også blive tilknyttet en kontaktpædagog de første 3 måneder. Denne pædagog vil følge og hjælpe Jer, indtil I er faldet til i Vuggestuen.

 

Efter 3 måneder i vuggestuen, inviterer kontaktpædagogen Jer til en 3-månederssamtale. Derefter vil I efter 1 år blive inviteret til en 1-årssamtale. Og 3-4 måneder før Jeres barn skal i børnehave, inviteres I til en børnehavesamtale hvis i ønsker det.

 

Vi vægter et højt informations niveau, da vi mener det giver et godt forældresamarbejde, så I vil hver uge modtage info nyt, hvor vi skriver om vores pædagogiske aktiviteter osv.  På Facebook kan i også følge med i vores aktiviteter.